Home
Welkom op mijn website over de grootste passie in mijn leven, die voor de Drentsche Patrijshond. 

Sinds 25 augustus 1991 ben ik in het bezit van Drentsche Patrijshonden. Op dat moment kwam Tessora (Tessa) van de Geuren in mijn leven, als puppy van 9 weken. Zij was mijn 1e kennismaking met de Drentsche Patrijshond. 

Mijn honden zijn huishonden, maatjes, steun en toeverlaat en leven gezellig bij mij in huis. Op dit moment heb ik 2 Drentsche Patrijshonden. Lisa en haar dochter Lana. Onder mijn Drenten stel ik ze nader aan u voor. Ik fok eens in de 4 à 5 jaar een nestje volgens de foknormen en met goedkeuring van de rasvereniging. Het fokken is voor mij niet de reden dat ik Drenten heb, zoals bij sommige fokkers dat wel het geval is. Ik fok enkel een nest om zelf een pup te kunnen houden. Met mijn honden ben ik ook actief wat betreft het werken, het zijn immers werkhonden. Ik volg met al mijn honden gehoorzaamheidstraining, jachttraining, train voor veldwerk en deed behendigheid met ze. Dit zorgt ervoor dat ze ook geestelijk genoeg uitdaging krijgen en draagt bij aan de bijzonder band die ik met ze heb.

Vanaf de komst van Tessa werd de Drentsche Patrijshond echt mijn passie. Ik zat uren te lezen in boeken over het ras, in oude clubbladen, stambomen uit te pluizen en ging op bezoek bij verschillende fokkers om te luisteren naar hun ervaringen en om hun Drenten te bekijken en te fotograferen. Daarnaast stuurde ik eigenaren brieven met allerlei vragen over hun overleden Drent en of ze eventueel foto's wilden sturen. Zo kreeg ik een behoorlijk archief en werd ik wijzer over wat voor een hond de Drentsche Patrijshond is en hoort te zijn.

Op 13 januari 1996 kwam ook Esmeralda (Esmee) the Gloucester in mijn leven. Ik wilde namelijk graag zelf een keer een nestje fokken. Met Tessa durfde ik dat niet aan, omdat ik haar karakter daar niet stabiel genoeg voor vond. Het fokken vind ik een grote verantwoordelijkheid en wil ik zo goed mogelijk doen met zo weinig mogelijk risico's voor wat betreft gezondheid en gedrag. Esmee werd de stammoeder van de "van Drentenpassiedrenten". Zij kreeg als enige van mijn teven 2 nesten. Ik wilde van het eerste nest geen pup houden, dus kreeg ze een 2e en daarvan hield ik een pup. Dat was Dagmar. Nu fok ik enkel om zelf een pup aan te houden. Niets is zo leuk als vanaf de geboorte een band te hebben met je pup en te zien hoe bepaalde kenmerken worden vastgelegd, zoals bv gedragskenmerken die typisch zijn voor de van Drentenpassies. Het altijd iets in de bek willen hebben bij blijdschap is er eentje. Dit is een typisch Drenten dingetje. Of het "kletsen" bij blijdschap of enthousiasme. Al mijn honden hebben die eigenschap. Daarnaast heb je als fokker ook veel invloed op de socialisatie en dat vind ik ook een groot voordeel van je eigen pup fokken. Ik besteed dan ook veel aandacht en zorg aan de socialisatie van de pups. Ze verblijven net als de moeder, oma en overgrootmoeder hun hele nestperiode in huis en krijgen alle huishoudelijke dingen mee.  

Behalve dat de combinaties die ik maak, voldoen aan de foknormen van de rasvereniging stel ikzelf ook nog gezondheidseisen. Zo worden de ouderdieren al jarenlang (sinds 2003) en generaties lang getest op von Willebrand Disease middels een DNA test. Inmiddels zijn de 5 generaties hierop onderzocht. Er worden alleen maar combinaties gedaan, die geen lijders voortbrengen. Voor u de zekerheid dat uw pup niet aan von Willebrand lijdt. Ook worden mijn honden al meerdere generaties onderzocht op de aanwezigheid van ElleboogDysplasie (ED). 
Felís, Lisa en Lana zijn hierop onderzocht en officieel vrij van deze afwijking, die zo nu en dan ook bij de Drent voorkomt. Omdat er jarengeleden al signalen waren vanuit het buitenland, dat ED ook bij de Drent voorkomt, heeft mij dat doen besluiten om vanaf 2010 mijn honden hierop te laten onderzoeken. Dit onder het motto voorkomen van afwijkingen is beter dan ze te genezen (als dat nog kan). 
Gelukkig heeft de rasvereniging nu ook ingezien dat onderzoek hierop belangrijk is voor de gezondheid van het ras en is het onderzoek verplicht en opgenomen in de foknormen. Er zijn momenteel 2 rasverengingen die de belangen behartigen van de Drentsche Patrijshond. Ik ben lid van de oorspronkelijke Nederlandse rasvereniging. Zij hebben strengere foknormen dan de club en dat past beter bij mijn fokvisie.

Bij het kiezen van de ouderdieren let ik vooral op een lief karakter, een goede gezondheid en of ze voldoen aan de rasstandaard, waarbij ook de jachtpassie en aanleg niet vergeten wordt. De Drentsche Patrijshond is immers ook een jachthond en behoort dat te blijven. Daarnaast probeer ik het risico op erfelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen zo laag mogelijk te houden. Pupkopers worden van de aanwezige risico’s, welke bij mij bekend zijn, op de hoogte gebracht. Ook vind ik het belangrijk het rasbelang bij de keuze van de ouderdieren niet uit het oog te verliezen. Daarmee bedoel ik dat ik genetische diversiteit nastreef en een zo laag mogelijk inteeltcoëfficiënt. 

Één van de eisen die ik stel aan toekomstige pupkopers is dat men het houden van contact op prijs stelt. Zoniet, prima maar dan ben ik waarschijnlijk niet de fokker die u zoekt. Uiteraard worden de pups verkocht met een koopcontract. Als vanzelfsprekend worden de pups in huis geboren en verblijven ze ook in huis, net als hun familie.

Op 11 juli 2004 heb ik afscheid moeten nemen van Tessa, die mij alles over en van de Drent leerde. Zij werd 13 jaar. Op 22 november 2010 heb ik afscheid moeten nemen van mijn dierbare Esmee, zij werd 15 jaar en op 3 oktober 2014 heb ik afscheid moeten nemen van haar dochter Dagmar. Dagmar was mijn eerste zelfgefokte Drentje. Zij werd bijna 14,5 jaar. Op 9 juli 2018 moest ik helaas Felís loslaten. Op 19 dagen na werd zij 14 jaar. Ik zal ze nooit vergeten en ben dankbaar dat ze deel hebben uitgemaakt van mijn leven. De vele dierbare herinneringen koester ik elke dag.

Op 17 november 2018 is Jaula toegevoegd aan de roedel. Zij is de benjamin en een dochter van Lana en Joris fan de Indo-Anjoho. Zij draagt ook van vaderskant van Drentenpassiebloed. Met haar hoop ik net als ik met Esmee, Dagmar, Felís, Lisa en Lana heb een fijne band op te bouwen en eruit te halen wat erin zit. We gaan in ieder geval weer lekker samen aan het werk, zowel voor- als na het schot.


* Niets van deze website mag worden verveelvoudigd d.m.v druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website. 
© Copyright 2021 - https://vandrentenpassie.nl