Lana en Wiebe hebben een date gehad. Hopelijk was het succesvol. Rond week 9 zal er een echo gemaakt worden, met hopelijk het bewijs dat de date succesvol was. 
Lana is loops geworden en zal binnenkort (rond 21 januari) gedekt worden door Eros Bieke van Selihof, roepnaam Wiebe. Met Lana wordt zowel vóór als na het schot gewerkt. Ze heeft KNJV diploma's en ik train op dit moment met haar voor WT's en MAP proeven. Met Wiebe wordt in de praktijk gejaagd. Beiden hebben een lief en stabiel karakter en zijn HD, ED en oogafwijkingen vrij. Daarnaast zijn ze onderzocht op von Willebrand. Lana is vrij en Wiebe is drager, er zullen geen lijders geboren gaan worden. De inteeltcoëfficiënt van deze combinatie is gerekend over alle generaties 19,63% en over 10 generaties 9,49%. 

Solana (Lana) van Drentenpassie


Eros Bieke (Wiebe) van Selihof
Indien u geïnteresseerd bent in een pup kunt u vrijblijvend contact opnemen, bij voorkeur via email info@vandrentenpassie.nl
 
 
Aandachtspunt voor potentiële belangstellende voor een pup. 

Aangezien ik zeer veel waarde hecht en het tot mijn verantwoordelijkheid zie om een zo goed mogelijk leven te kunnen bieden aan de door mij gefokte pups behoud ik mij het recht voor om te allen tijde de overdracht van een pup te annuleren. Indien er niet voldoende vertrouwen is dat u de pup kunt bieden wat ik voor ogen heb, zal de pup niet overgedragen worden. Ook u, als potentiële belangstellende hebt het recht om de pup te allen tijde te annuleren. Op geen enkele wijze kan er aanspraak gemaakt worden noch een claim worden gelegd op een pup. Hieronder inbegrepen alle communicatie via welke sociale media dan ook en/of het sturen van foto's via facebook en/of whats app of enig ander sociale media.   
© Copyright 2018 - vandrentenpassie.nl